คุณค่าทางสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลุมพินี

0

วัด อาราม สถูปและเจดีย์นับพันแห่งกระจายอยู่ทั่วเอเชีย ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงเกาหลีใต้ เป็นสถานที่สักการะและระลึกถึงหลักการของพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีอัญมณีทางสถาปัตยกรรมใดที่มีคุณค่าทางสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลุมพินี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัยในที่ราบเทไรทางตอนใต้ของเนปาล หนึ่งในสี่สถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ 488 ล้านคนทั่วโลก

ภูมิภาคนี้ถือเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งประสูติเจ้าชายสิทธารถะ กัวตามา เมื่อ 623 ปีก่อนคริสตกาล แด่พระเจ้าสุทโธทนะและพระราชินีมายาเทวีลุมพินีเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 1997 ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาสักการะมาหลายศตวรรษ ในปี พ.ศ. 249 ก่อนคริสตกาล จักรพรรดิอโศกมหาราชของอินเดียเสด็จเยือนและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระพุทธเจ้า ได้แก่ เจดีย์สี่องค์และเสาหินที่มีรูปปั้นม้าอยู่ด้านบน หลังจากละเลยไประยะหนึ่ง สถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในปี พ.ศ. 2439 โดยนักโบราณคดีชาวเยอรมัน อลอยส์ อันตอน ฟูเรอร์ และต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยการวิเคราะห์ซากทางโบราณคดี

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.