เคนยามหานครที่เจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็ว

0

เมืองหลวงของเคนยาปัจจุบันกลายเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ 582,650 ตารางกิโลเมตรไนโรบีอยู่ในระหว่างการเดินทางเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในขณะที่ชื่อมาจากวลีมาไซหมายถึงสถานที่ของน้ำเย็นไนโรบีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเมืองสีเขียวในดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ระหว่างโซมาเลียและแทนซาเนียในแอฟริกาตะวันออก

เป็นสถานที่ที่ผู้อยู่อาศัยและสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและอาจเป็นเมืองเดียวที่มีสวนซาฟารีตั้งอยู่ไม่ไกลปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดของแอฟริกาไนโรบีเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินที่สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของ บริษัท และองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากที่สุดในเคนยา

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.