Tag: thetastefood

ข้อควรระวังของการปรุงอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง

0 Comment

ข้อควรระวังของการปรุงอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ที่ต้องใช้ให้สำหรับป่วยทางสายยางให้อาหารเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและเป็นการช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วย

อาหารสายยางที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง

0 Comment

อาหารสายยางที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสคลุกคลีหรือการติดต่อ แต่หากเกิดจากผลการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกายอาหารหรือความเครียด

ปัญหาจากการให้อาหารสายยางที่ต้องระมัดระวัง

0 Comment

ปัญหาจากการให้อาหารสายยางที่ต้องระมัดระวัง การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ปกติหรือมีภาวะการเจ็บป่วยบริเวณลำคอ ซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติแล้วร่างกายเรามีความต้องการสารอาหาร เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนร่างกายต่อไปได้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยก็มีความต้องการสารอาหารเหมือนกันและถ้าหากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารและอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ และที่สำคัญที่สุด

คนทั่วไป สามารถใช้อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ได้หรือไม่

0 Comment

คนทั่วไป สามารถใช้อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ได้หรือไม่ อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาเพื่อนำมาบริโภคทางปากหรือการให้อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ป่วยที่หมดสติภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ โดยอาหารเหล่านี้จะมีสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมและมีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วน สามารถใช้แทนอาหารทั่วไปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.